Tin Mới

Du lịch Đà Nẵng & bài học từ Singapore

Du lịch Đà Nẵng & bài học từ Singapore

[Ngày Nay] - Thật không phải khi cứ đem Singapore ra làm hình mẫu nhưng sau hai năm liên tiếp Đà Nẵng tụt hạng về chỉ số PCI và ngành du lịch của thành phố này dường như đang “đi giật lùi” sau nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh thì sự...
Tọa đàm giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC

Tọa đàm giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC

(Ngày Nay) -Chiều ngày 12/3 tại Singapore, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Singapore (SMF) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Singapore (AmchamSingapore) tổ chức "Toạ đàm giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và kêu gọi đầu...