Tin Mới

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh

[Ngày Nay] - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ sinh kế địa phương và gắn kết xã hội thông qua việc tăng cường trung tâm học tập cộng đồng và nhà văn hóa địa phương tại làng ven biển Tam Thanh” do tổ chức UNESCO tài trợ.

 

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 1Làng bích họa Tam Thanh.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết xã hội thông qua việc sử dụng tối ưu hóa nhà nhà văn hóa địa phương và trung tâm học tập cộng đồng, do Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam là đơn vị triển khai dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 594 triệu đồng, được triển khai trong năm 2018 tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh cách trung tâm thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) 7 km về phía đông.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp với UNESCO và UBND thành phố Tam Kỳ, UBND xã Tam Thanh, Hợp tác xã du lịch cộng đồng xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng để triển khai dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải đúng trình tự, thủ tục và các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ từ nước ngoài.

Một số hình ảnh tại Làng bích họa Tam Thanh:

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 2 

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 3 

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 4 

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 5 

UNESCO tài trợ cho Dự án gắn kết xã hội làng ven biển Tam Thanh - ảnh 6 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo