Tin Mới

UNESCO tham vấn để đánh giá kết quả thực hiện Khuyến nghị 1974

[Ngày Nay] - Cách đây 46 năm, Đại hội đồng của UNESCO đã cam kết thúc đẩy giáo dục quốc tế và hòa bình thế giới thông qua Khuyến nghị năm 1974 liên quan đến Giáo dục Hiểu biết Quốc tế, Hợp tác và Hòa bình và Giáo dục liên quan đến Quyền con người và Quyền tự do cơ bản.

Các mục tiêu của Khuyến nghị năm 1974 trở nên đặc biệt quan trọng vào năm 2020 - một năm chứng kiến tác động thảm khốc của đại dịch COVID-19, khi thế giới trải qua thập kỷ nóng nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng chứng kiến sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc cùng những phát ngôn thù địch.

Các mục tiêu của khuyến nghị phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững về giáo dục, trong đó bao gồm Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (ESD) và Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED), có vai trò quan trọng trong việc đạt được Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Bốn năm một lần, trong vai trò thiết lập và giám sát tiêu chuẩn của mình, UNESCO mời các quốc gia thành viên báo cáo về tiến độ đạt được trong việc thực hiện Khuyến nghị 1974.

Tham vấn lần thứ bảy cung cấp dữ liệu cần thiết nhằm đo lường chỉ số toàn cầu, theo dõi tiến trình đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục, mức độ mà ESD và GCED được lồng ghép ở tất cả các cấp trong chính sách giáo dục quốc gia, chương trình giảng dạy, giáo dục giáo viên và đánh giá học sinh. Bảng câu hỏi được gửi đến cơ quan chịu trách nhiệm thực thi Khuyến nghị 1974 và Mục tiêu Phát triển Bền vững về giáo dục của các chính phủ, điển hình là Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, để có hiểu biết tổng thể về lĩnh vực giáo dục ở mỗi quốc gia, cần khuyến khích sự hợp tác với các bên liên quan về giáo dục, bao gồm các Bộ ban ngành khác, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền.

Tham vấn sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2020 và một báo cáo về kết quả tham vấn sẽ được trình bày trước Phiên họp thứ 211 của Ban chấp hành UNESCO và Phiên thứ 41 của Đại hội đồng UNESCO vào năm 2021. Dữ liệu cũng sẽ được trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên hợp quốc về các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2021.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo