Tin Mới

Hà Nội thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị 2 năm

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận huyện tại Hà Nội sẽ được thí điểm thành lập từ ngày 10/8 tới. Đội trưởng và Đội phó do Chủ tịch UBND cấp quận, huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Theo mô hình thí điểm, Đội trưởng và Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị sẽ do Chủ tịch UBND cấp quận, huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thủ tướng vừa ký Quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Theo quyết định, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có trách nhiệm phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật. Từ đó, đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cũng có trách nhiệm thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị còn được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy tờ phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

Quyết định cũng nêu rõ, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị gồm Đội trưởng, không quá 2 Phó đội trưởng và các công chức.

Đội trưởng và Phó đội trưởng do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đội. Đội phó thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công.

Thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong vòng 2 năm kể từ ngày 10/8/2018.

Liên quan đến việc quản lý lực lượng thanh tra xây dựng, theo thông tin UBND TP Hà Nội công bố, trong 6 tháng đầu năm 2018, các đội thanh tra xây dựng của Hà Nội đã kiểm tra 9.318 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 606 trường hợp.

Sở Xây dựng đã ban hành 1 quyết định, đồng thời chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở ban hành 33 quyết định để kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm.

 

Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo