Tin Mới

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng-Ảnh VNN

Lập ‘siêu ủy ban’: Bộ trưởng nêu rõ mục tiêu duy nhất

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn cho rằng các ý kiến khác nhau về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp là điều dễ hiểu, nhưng Bộ KHĐT chỉ có một mục tiêu duy nhất khi đưa ra đề xuất...