Tin Mới

Kết quả đào tạo trực tuyến của Đại học, Cao đẳng sẽ được công nhận?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học phải tuân thủ các điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn cho các cơ sở đào tạo đại học và các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm, trong đó yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ các điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa đối với cả đào tạo chính quy, cả vừa làm vừa học, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với những học phần được tổ chức trên hệ thống đào tạo trực tuyến, bao gồm hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập, phải có đầy đủ học liệu và hệ thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành… theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Cơ sở đào tạo phải giám sát được quá trình tổ chức đào tạo, có hệ thống thi và kiểm tra đánh giá trực tuyến, đảm bảo trung thực, khách quan theo yêu cầu chuẩn đầu ra của từng học phần; lưu được hồ sơ quản lý học tập của từng sinh viên…

Trên cơ sở đó, thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về việc công nhận kết quả học tập tích lũy, quản lý và lưu trữ các thông tin liên quan đến các học phần tổ chức đào tạo trực tuyến, kiểm tra, đánh giá… nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra.

Đối với các học phần được tổ chức đào tạo qua các công cụ dạy học trực tuyến như: Microsoft Teams, Zoom, Google meeting… thì việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần chỉ được tiến hành khi đã thực hiện đầy đủ khối lượng học tập của học phần.

Nếu chưa thực hiện được đầy đủ khối lượng học tập qua công cụ dạy học trực tuyến, khi quay trở lại học tập trung, cơ sở đào tạo phải tổ chức học bù những nội dung chưa thể triển khai qua các công cụ dạy học trực tuyến (thí nghiệm, thực hành… nếu có) để đánh giá học phần, công nhận kết quả học tập tích lũy theo quy định, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

Cơ sở đào tạo chưa cung cấp các giải pháp đào tạo trực tuyến cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 để sớm ổn định hoạt động của nhà trường và ổn định tâm lý cho người học, theo báo Tuổi Trẻ.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo