Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của Di sản Văn hoá vì hoà bình và an ninh

Quỳnh Hoa 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - Báo cáo đầu tiên về Nghị quyết 2347 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bảo vệ di sản văn hoá được đưa ra ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại New York, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác thực hiện Nghị quyết, liên kết việc bảo vệ di sản văn hoá với việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

Báo cáo nghiên cứu một số hoạt động thực tiễn đáng chú ý của 29 quốc gia thành viên và đưa ra một loạt các khuyến nghị để tăng cường bảo vệ di sản, nâng cao nhận thức, thu thập số liệu và đào tạo nhân viên gìn giữ hòa bình, nhằm tích hợp tốt hơn các vấn đề văn hoá gắn liền với sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong tương lai.
"Báo cáo này cho thấy Nghị quyết 2347 đã thúc đẩy việc áp dụng các quy định một cách mạnh mẽ cũng như nỗ lực các bên liên quan trong công tác lập hồ sơ, bảo vệ và bảo vệ di sản văn hoá đang trong tình trạng nguy hiểm. Hành động quyết liệt của các quốc gia thành viên trong việc thực thi Nghị quyết đã tạo động lực cho tôi rất nhiều." Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay phát biểu: "Tôi muốn tái khẳng định quyết tâm của UNESCO trong việc thực hiện nghị quyết này, hợp tác với tất cả các đối tác của chúng ta cùng xây dựng sức mạnh của di sản để thúc đẩy sự gắn kết xã hội, hòa bình cho mọi dân tộc trong những thời điểm xảy ra xung đột."
Ông Vladimir Voronkov, Tổng thư ký của Cơ quan Chống Khủng bố của Liên Hợp Quốc, đã trình bày Báo cáo này cho các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong buổi họp báo về "Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế: Tình trạng phá huỷ và buôn bán di sản văn hoá bởi các nhóm khủng bố và trong tình huống xung đột vũ trang ".
Nghị quyết và Báo cáo cũng khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên xem xét phê chuẩn Công ước 1954 về bảo vệ di sản văn hoá trong trường hợp xung đột vũ trang và các nghị định thư cũng như Công ước UNESCO 1970 về buôn lậu phi pháp di sản văn hoá và các công ước quốc tế liên quan khác.
Nghị quyết 2347 được thông qua vào tháng 3 năm 2017m, là Nghị quyết đầu tiên tập trung đặc biệt vào di sản văn hóa, nhấn mạnh vai trò trung tâm của UNESCO trong việc bảo vệ di sản văn hoá và thúc đẩy văn hóa như một công cụ để kết nối mọi người với nhau cũng như thúc đẩy đối thoại. Báo cáo này lần đầu tiên được chuẩn bị dưới sự lãnh đạo của UNESCO hợp tác với Văn phòng UNODC (Văn phòng Liên hợp quốc về chống may túy và tội phạm) và Nhóm Giám sát Hỗ trợ Phân tích của Liên hợp quốc.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu