Tin Mới

Hải Vân quan trên đỉnh đèo Hải Vân đang xuống cấp từng ngày và chưa phát huy hết giá trị giữa “đệ nhất hùng quan”. Ảnh: Nguồn internet.

'Đệ nhất hùng quan' Hải Vân xuống cấp trầm trọng

(Ngày Nay) - Hai Sở Văn hóa & Thể thao TT-Huế và Đà Nẵng đều nhận thấy việc bảo tồn và phát huy giá trị của Hải Vân quan là hết sức cấp thiết, do công trình bị xuống cấp trầm trọng, môi trường du lịch nơi đây bị ảnh hưởng...
'Chủ quyền' đàn bầu

'Chủ quyền' đàn bầu

(Ngày Nay) - Trong rất nhiều thứ chúng ta đang lo lắng mất chủ quyền thì vừa qua đã diễn ra hội thảo khoa học “Đàn bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa Việt Nam” do Viện Âm nhạc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Khu di chỉ Óc Eo, ảnh tư liệu

Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Óc Eo

(Ngày Nay) -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục).