Tin Mới

Yêu cầu FE CREDIT rà soát quy định về cho vay, thu nợ và bán nợ

(Ngày Nay) - Ngoài Công ty tài chính FE CREDIT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) còn yêu cầu rà soát toàn bộ các quy định của một số công ty tài chính về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ.

Giấy tờ vay nợ FE CREDIT của anh Lê Thành Tâm (TP.HCM) để lại trước khi nhảy sông tự tử vì bị đòi nợ. Ảnh: Linh Vũ

Để làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 29/6, NHNN ban hành công văn số 4661/NHNN- TTGSNH và công văn số 4660/NHNN- TTGSNH yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) và Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam phải khẩn trương:
Rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của FE CREDIT về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan;
Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE CREDIT, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE CREDIT với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của FE CREDIT.
Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam, rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện qua Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15/07/2020.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo