Tin Mới

Kỷ luật Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Theo thông báo từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Sở Tài chính, đã bị khiển trách do mắc sai phạm khi còn làm Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả.

Ông Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh.

Cụ thể, trong thời gian từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, ông Phạm Ngọc Vinh đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và việc đã khắc phục hậu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Ngọc Vinh bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Tạ Hữu Dũng - Thành ủy viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP Hạ Long.

Trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020 với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La, đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La, gây thất thoát, phải thu hồi về ngân sách nhà nước.


Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo